Документи

Стратегија за социјално укључивање рома и ромкиња 2016-2025:


 Акциони план за спровођење права националних мањина:


Извештај о спровђењу стратегије за социјално укључивање рома и ромкиња у Републици Србији 2016-2025:


Потписан протокол НСРНМ:


Оперативни закључци:


Извештај о имплементацији ОЗ 2016-2017:


2018 National Platform Serbia:


Operational Conclusions 2017 – 2019:


Report on Implementation of the OC 2016-2017: