Инститиционални оквир

 • Одлука о оснивању Координационог тела Стратегија за инклузију Рома и Ромкиња
 • Стратегија за социјално укључивање Рома и_ Ромкиња 2016-2025. године
 • Пословник о раду Координационог тела Стратегија за инклузију Рома и Ромкиња Стратегија за социјално укључивање Рома и_ Ромкиња 2016-2025. године
 • Акциони план ПГ 23 
 • Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС 2016-2025, за период од 2017. до 2018. године
 • Пословник о раду Координационог тела за працење реализације Стратегије 01.06.2017.године
 • Белешка са 1. састанка Координационог тела 05.06.2017. године
 • Белешка са 2. састанка Координационог тела 
 • Извештај бр 1-2017 о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23 април 2017. године
 • Оперативни закључци и извештај  јун 2015 – јун2016. године
 • Оперативни закључци и извештај  октобар 2017 – октобар 2018. године