Обезбеђено нових 3,1 милион евра из фондова ЕУ за побољшање положаја рома у Србији

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији, којим председава потпредседница Владе и министарка проф. др Зорана Михајловић, обезбедили су нови 3,1 милион евра за спровођење активности на побољшању положаја живота Рома и Ромкиња у Србији.

После програма изградње комуналне инфраструктуре за Роме и Ромкиње вредног 9,2 милиона евра, који се већ спроводи, потписан је уговор којим је обезбеђен нови 3,1 милион евра за спровођење програма „Побољшање социоекономских услова живота ромске популације“.

Новац за спровођење пројекта обезбедила је Европска унија из програма ИПА 2014, а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструкуре обезбедило је суфинансирање.

Програм, који ће трајати две године, односи се на развој постстандардних ромских насеља кроз израду техничке и планске документацијеза у најмање 30 ромских насеља у Србији. Циљ пројекта је стварање предуслова за трајна стамбена решења и обезбеђивање комуналне инфраструктуре за припаднике ромске популације.

Један од циљева пројекта је и подршка постојећим мобилним тимовима и помоћ при формирању нових мобилних тимова. Нови мобилни тимови ће бити формирани за 100 неформалних ромских насеља, у оним општинама и градовима у којима нису били формирани, а у циљу повећане социјалне укључености Рома и Ромкиња.